skip to Main Content

Najaar 2016 werd Levuur geselecteerd voor de raamovereenkomst coaching van  Jobpunt Vlaanderen. Hiervoor brengt Levuur brengt een team van professionele coaches samen met expertise in verschillende deeldomeinen van het coachingsveld. Een hele fijn en inspirerend netwerk waar ik met trots en plezier deel van uitmaak!

Een overzicht van de coaches vind je hier :  Coaches 

Back To Top