skip to Main Content

Leen Van Lindt – Levuur

Mensen helpen zodat ze het onvermoede potentieel uit zichzelf naar boven halen… Hoe doe je dat? Stop met nadenken over je mensen en ga met hen aan de slag.

Het kan

Door open en respectvol het gesprek aan te gaan creëer je een omgeving waarin ontmoeting, creativiteit en leren kunnen gedijen. Zo kan iedere deelnemer zijn ervaring en deskundigheid ten volle inbrengen, kunnen teamleden nieuwe dingen ontwikkelen, kan jij enthousiast leiding blijven geven. Ook als je midden in veranderingsprocessen zit, oude patronen moet verlaten, weinig medestanders vindt. Niet eenvoudig en toch kan het!

Open blik

Als consultant voor Levuur wil Leen lokale overheden en non-profit organisaties coachen in het ontwikkelen en inzetten van een participatieve attitude en aanpak. Haar coachende stijl is pittig en openhartig. Hiermee helpt ze organisaties en medewerkers om inzicht te verkrijgen in hun probleem en versterk hen in het vinden van oplossingen. Verwacht geen kant en klare recepten, formele adviezen maar een open blik, prikkelende vragen en een creatieve aanpak.

Van projecten naar processen

Eind jaren ’80 studeerde Leen Politieke & Sociale Wetenschappen en Media- en Communicatiekunde aan de KU Leuven. Begin 2009 is Leen gestart als zelfstandig procesbegeleider, trainer en coach. Voordien heeft ze 15 jaar kennis en ervaring opgedaan in het begeleiden van uiteenlopende veranderprojecten. Haar praktijkervaring heeft ze de voorbije jaren verdiept met bijkomende opleidingen: procesbegeleiding voor groepen, systemisch werk, leiden door vragen stellen en gestalt.

www.levuur.be

Back To Top