skip to Main Content
Interventions in Groups - Teamcoaching - Our Story

ICT Team in Oss – Werken aan verbinding

Samen met Simoon Franssen en een interne werkgroep begeleid ik het ICT Team van de Gemeente naar meer vertrouwen en verbinding.

In een eerste fase had ik een individueel en open gesprek met de 29 teamleden inclusief managers, over het thema vertrouwen, over krachten en tegenkrachten, over hun dromen en verwachtingen. De input van deze gesprekken bundelde en ‘oogste’ ik in een verhaal dat ik als een spiegel aan het team heb voorgelegd. Op basis van dit verhaal zijn we samen in een diepgaand proces gestapt met als doel de onderstroom bespreekbaar te maken en het vertrouwen te herstellen.

Aan de hand van deep democracy technieken en reflectie technieken uit Theory U, zijn we er met zijn allen in geslaagd om schijnbaar onoplosbare knopen te ontwarren. Hieronder leest u hoe het Hoofd van het team, Frank van de Leur, dit heeft ervaren.

In een tweede fase gaan we verder aan de slag met de cirkel om het team heen, en werken we in een open laboratorium aan capacity building: hoe gaan we om met conflicten, hoe verhogen we ons vermogen tot respectvol communiceren, en dit in een bijzonder stressvolle omgeving.

 

Onze reis
Frank van de Leur

Hoofd ICT gemeente Oss

Samenwerken lijkt heel erg vanzelfsprekend, de praktijk is soms complexer. In de bovenstroom kunnen we plannen, kunnen we een wereld creëren die we vooraf bedenken. In de onderstroom spelen zich vele andere, soms onzichtbare, processen af. Zo ook in onze situatie. Denkend vanuit het maakbare waren we op weg naar een nieuwe afdeling en kwamen er snel achter dat de onderstroom ons tegenhield, zelfs terugbracht. Deze constatering heeft ons bij Stien gebracht. We wilde hier immers iets mee. Elke reisgenoot is apart bevraagd over onderwerpen als vertrouwen, verbinden, leiderschap, gedrag, waarden en normen, hefbomen en voetangels. Uit alle verhalen heeft Stien één verhaal gemaakt dat onze gids is geworden in het verdere ontwikkelproces.

In het geheel is vertrouwen een erg belangrijk sleutelbegrip geworden. Onze collega’s moesten open en eerlijk hun verhaal in een veilige omgeving kwijt kunnen. Stien is hierbij heel belangrijk geweest, als persoon en als deskundige. Als persoon om met name die veilige omgeving te creëren en als deskundige om de antwoorden, het gesprek te bundelen tot één verhaal dat van ons is.

Back To Top