skip to Main Content

Ik wil je graag nog even danken voor jouw stijlvolle en adequate leiding bij het vraaggesprek dat we op donderdag 12 september hadden in de Sint Martinuskerk in Oekene. Jouw aanpak bracht een balans in de tweespraak en liet ons toe met openheid en enige diepgang een gesprek te voeren over onze muziek- en kunstbeleving en op de relevantie van de relatie tot de sport (en van de sport ten aanzien van de muziek). Uit de reacties na het concert heb ik begrepen dat dit gesprek en zeker jouw interventies als moderatrice erg werden gewaardeerd.

Back To Top