top of page

Positieve bijwerkingen

Tijd doorbrengen in een gedeelde creatieve ruimte heeft effect. Of je nu deelneemt als luisteraar, toeschouwer of co-creator, je maakt actief deel uit van een geheel. Jouw aanwezigheid heeft impact, en wat gebeurt heeft impact op jou. 

Verbinding

In de eerste plaats verbinding met jezelf, met wat je drijft. Met de mensen om je heen. Met je intuïtie en je verbeelding, die andere grote denkkracht in ons, diep verankerd in ons neurologisch systeem.
Maar ook verbinding met de pijn die in jou, in anderen leeft, de pijn van de wereld. Niet vechten, vluchten of bevriezen, maar met open blik de realiteit in de ogen kijken en vandaaruit stappen zetten. Samen spelen en delen in de creatieve ruimte verhoogt ons vermogen om dit te doen. 

2

Veerkracht

"Je hebt me terug hoop gegeven" zei iemand me na een optreden. Ik zag dat ze het meende. En het was geen 'hopium', om het met de woorden van Margaret Wheatley te zeggen, geen passieve feel good drug, maar actieve hoop. Veerkracht. De kracht om op te veren, de realiteit aan te gaan. 

3

Verwondering

Hoeveel ruimte maken we in ons georganiseerde leven nog voor verwondering? Onbevangen naar de dingen kijken, nieuwsgierig? Niet alleen naar de mooie dingen des levens maar ook naar tegenslag en pijn? Voormalig VUB rector Caroline Pauwels schreef er een boek over, een pleidooi om wat vaker die kinderlijke blik boven te halen. Verwondering geeft het leven kleur, helpt om onze grenzen te verleggen en spoort ons aan om valse zekerheden in vraag te stellen, stelt ze. Tijd doorbrengen in de creatieve ruimte helpt ons om dit vermogen in eer te herstellen. 

4

Vloeibaarheid

Hoe vaak komen we niet vast te zitten in één kant van een verhaal. In ons grote gelijk. In de creatieve ruimte jongleren we met paradoxen. Overstijgen we polarisering. Leren we kijken vanuit andere perspectieven. Zoeken we naar manieren om licht en donker te dragen. Om verschillende realiteiten naast elkaar te laten bestaan. Een vaardigheid die we o zo nodig hebben om te navigeren in complexiteit.   

5

Verrijking

Verrijkend is de creatieve ruimte sowieso, waar ik naar streef, is die rijkdom ook tastbaar maken. De interventies die ik aanbied hebben naast alle meer poëtische effecten ook een pragmatisch doel: de aanwezigen verrijken met concrete take-aways, een blijvend artefact, verfrissende inzichten en/of praktische tools. 

De oude filosofen [...] deelden het leven nog in drie categoriën in: theorie, praktijk en poëzie. Denken, doen en dichten. [...] Theorie en praktijk slaagden erin elkaar in de voorbije eeuwen te blijven vasthouden - dat was winstgevend -, de poëzie moest lossen. [...] Ons vermogen om de wereld via metaforen te lezen en te scheppen - met alles wat dat inhoudt aan vaardigheden als aangedaan worden, mijmeren, beschouwen, rituelen uitvoeren, dansen, zingen, ontvangen - werd gedegradeerd tot een ijle bovenverdieping van het leven, een licht laagje vernis, een extraatje. [...] Ik wil terug naar die klassieke driedeling, met naast theorie en praktijk ook weer ruimte voor de plek in ons brein die registreert wat ons ontroert, verwondert, verontwaardigt, doet dansen of huilen.

uit Morsen met licht, Herman Cools

bottom of page